آرشیو مطالب بگ فیلتر

غبارگیر کوره ذوب آلمینیوم (قوطی رانی)
دستگاه غبارگیر تخصصی جهت ذوب ضایعات آلمینیوم و سرب در گروه صنعتی پدیده کیمیا ساخته وتست شده است
این غبارگیرها در شرایط سخت ذوب آلمینیوم و سرب به راحتی کار می کند.
و تاییدیه های لازم را کسب می کند.
از پروژهای در حال کار ما بازدید کنید

بگ فيلتر به روش ريورس يا هواي برگشتي   (RBB)

مخصوص کوره هاي ذوب    ((Reverse Air Baghouse bag filter

يکي از مشکلاتي که در غبارگير هاي نصب شده روي کوره هاي القايي ديده مي شود آتش گرفتن کيسه ها داخل غبارگيرمي باشد.در روش ريورس يا هواي برگشتي، بجاي هدايت هواي فشرده داخل فيلتر، تعدادي از کيسه ها از مدار فيلتراسيون خارج مي شود.( تعداد مشخصي از کيسه

هاي از هدايت و مکش هوا در داخل آنها جلوگيري شده) لذا کيسه از روي سبد خود آزاد شده و به وسيله هدايت هواي خارج شده ازاگزوز به داخل دستگاه کيسه ها تميز مي شود. در اين حالت به علت شل شدن کيسه ها،دانه هاي چسبيده به آن از بدنه کيسه راحتر جدا مي گردد.با توجه به اينکه هواي برگشتي دماي بالايي دارد و رطوبتي ندارد کندانس شدن ،در کيسه ها اتفاق نمي افتد. در اين نوع فيلتر اکسيژن کمتري وارد کيسه ها مي شود و احتمال آتش گرفتن کيسه هاي خيلي کمتر است . و بهتر است در کوره هاي ذوب از اين نوع فيلتر استفاده شود.

روشي که عموما" استفاده مي کنند، تميزکردن توسط هدايت هواي فشرده با فشار بالا به داخل کيسه هاي فيلترمي باشد.  اين نوع فيلتر به علت هدايت هواي فشرده با رطوبت موجود در آن در داخل فيلر در مناطق رطوبت دار مي تواند با سرد شدن فيلر و کندانس شدن رطوبت هوا در داخل فيلتر مشکلاتي را بوجود بياورد. در ضمن به علت حجم زياد هواي فشرده ، هدايت شده به داخل کيسه ها،فن سانترفيوژ با ظرفيت و توان بالا بالاتري بايد به کار گرفته شود. که علاوه بر گازهاي توليد شده منبع توليد غبار ،بايد هواي فشرده دميده شده را نيز از سيستم فيلتر خارج نمايد. و اکسيژن هواه فشرده مي تواند مشکلاتي را به وجود بياورد.

#در اين دستگاه با استفاده از سيستم کنترل پيشرفته الکترونيک بيشترين بازدهي را به شما مي دهيم#

گروه پديده کيميا اولين توليد کننده غبارگير هاي ريورس در ايران

بگ فیلتر در یگ نگاه

در غبارگیر ها گاز حامل غبار بعد از عبور از سیکلون به طرف کیسه‌ها رفته و بعد از برخورد با کیسه ها و عبور هوای تمیز از آنجا وارد محفظه هوای تمیز می‌شود. و سپس توسط فن سانتریفیوژ مکنده به دودکش ارسال می‌شود. در همان زمانیکه فیلتر شدن به طور مستمر انجام می‌شود، هوای فشرده جت پالس از طریق شیرهای برقی پالس و نازل‌ها توسط تابلوی برنامه ریزی شده الکترونیکی به طور دوره ای به داخل کیسه‌ها دمیده می‌شود و باعث جدا شدن مواد از سطح خارجی کیسه‌ها می‌شود. مواد جدا شده وارد هارپر شده و از آنجا توسط سیستم‌های انتقال اسکرو کانوایر و روتاری ولو به بیرون دستگاه هدایت می‌شود

بگ فيلتر/ غبارگير / غبارگير کيسه اي

 بگ فيلتر ( bag filter)

عبارت است از دستگاهي شامل تعدادي کيسه  و وصل شده به نگه دارنده هايي موسوم به سبد  با ورود گاز حاوي غبار از دريچه ورودي و حرکت به سمت خروجي فيلتر، غبار موجود روي سطح بيروني کيسه ها مي نشيند.

سپس  با اعمال پالس هوا، غبار موجود بر کيسه تکانده شده و به قسمت زيرين فيلتر ريخته مي شود. به اين ترتيب غبار از گاز جدا مي شود.

 اين نوع از فيلترها داراي بازدهي غبارگيري بالا مي باشند.

که با توجه به نوع غبار تا 99.9 درصد بازدهي دارند. عاملي که کاربرد آن را محدود مي کند، دماي گاز ورودي به آن مي باشد، با پيشرفت هاي جديد در تهيه  کيسه اي دامنه استفاده از آن ها وسيع تر شده است.

با استفاده از مواد اوليه جديد کيسه ها تحمل دماي بالاتر از 250 درجه سانتي گراد را دارند. عوامل زير در بگ فيلترها نقش اساسي بازي مي کنند:

    جنس کيسه هاي مورد استفاده