1. خانه
  2. پدیده کیمیا
  3. بگ فیلتر کوره ذوب

بگ فیلتر کوره ذوب

پدیده کیمیا

بگ فیلتر کوره ذوب

عنوان

jet filter (15)

عنوان

بگ فیلتر کوره ذوب

اجازه بدهید با ویدئو به شما ثابت کنیم،متفاوت هستیم…

عنوان

عنوان

عنوان

عنوان

بگ فیلتر کوره ذوب
بگ فیلتر کوره ذوب سیستم های فیلتراسیون تخصصی هستند که برای جذب و حذف دود و دود مضر تولید شده در طی فرآیند ذوب فلز طراحی شده اند. این فیلترها برای کاهش آلودگی هوا و حفظ محیط کار سالم ضروری هستند. برخلاف سیستم‌های کوره‌های سنتی که دود را مستقیماً وارد جو می‌کنند، فیلترهای دود کوره های ذوب به طور مؤثر ذرات خطرناک را قبل از آزاد کردن هوای تصفیه شده جمع‌آوری و فیلتر می‌کنند.

ما قبل از فروش دستگاه اعتماد می فروشیم

ملاک عملکرد صحیح دستگاه از نظر فروشنده مکش کامل  غبارو و تست  خروجی از دودکش دستگاه توسط آزمایشگاه های معتمد مورد تایید اداره محیط زیست می باشد. برای تایید عملکرد دستگاه بعد از پایان نصب خریدار موظف است که هماهنگی های لازم را با یکی از آزمایشگاهای معتمد اداره کل محیط زیست  به صورت درخواست خود اظهاری جهت اندازه گیری غبار خروجی از دودکش انجام دهد

bag filter

بگ فیلتر کوره ذوب

کوره های ذوب نقش مهمی در فرآیندهای صنعتی مدرن دارند و ذوب کارآمد فلزات و آلیاژها را ممکن می سازند. با این حال، فرآیند ذوب فلزات در این کوره ها اغلب دود و انتشار ذرات تولید می کند که می تواند پیامدهای زیست محیطی و بهداشتی داشته باشد. برای رفع این مشکل، استفاده از فیلترهای دود کوره های ذوب و فیلترهای گرد و غبار ضروری شده است. در این مقاله به بررسی تفاوت‌های این دو نوع فیلتر، عملکرد و اهمیت آن‌ها در حفظ محیط کاری تمیز و ایمن می‌پردازیم.

ویژگی های کلیدی بگ فیلترهای دود کوره های ذوب:

۱. مقاومت در برابر دمای بالا: کوره های ذوب در دماهای بسیار بالا کار می کنند. بنابراین، فیلترهای دود مورد استفاده در این تنظیمات از موادی ساخته می‌شوند که قادر به تحمل گرمای شدید بدون به خطر انداختن قابلیت‌های فیلترشان هستند.

۲. گرفتن کارآمد ذرات: عملکرد اصلی فیلتر دود کوره های ذوب جذب ذرات ریز و گازهای سمی است که در طول فرآیند ذوب ساطع می شود. این فیلترها از رسانه های فیلتراسیون پیشرفته ای استفاده می کنند که می توانند به طور موثر حتی کوچکترین ذرات را به دام بیندازند.

۳. تطابق با محیط زیست: در بسیاری از مناطق، مقررات زیست محیطی سختگیرانه بر انتشارات ناشی از فرآیندهای صنعتی حاکم است. فیلترهای دود کوره های ذوب با کاهش انتشار گازهای گلخانه ای مضر نقش مهمی در تضمین رعایت این مقررات ایفا می کنند.

مظاهری