1. خانه
  2. قطعات بگ فیلتر
  3. سیکلون و جرقه گیر

سیکلون و جرقه گیر

قطعات بگ فیلتر

سیکلون و جرقه گیر

عمده ترین کار سیکلون ها یا جرقه گیر ها، جداسازی غبار از جریان گاز است. غبار جدا شده از طریق قیف زیر دستگاه و هوای تمیز از طریق خروجی بالای دستگاه خارج می شود. این غبارگیرها (جمع کننده های گریز از مرکز) جهت جداسازی غبار از گاز آلوده، با ایجاد نیروی گریز از مرکز عمل می نمایند.

مظاهری