1. خانه
  2. فرم ثبت مشخصات پرسنل

فرم ثبت مشخصات پرسنل

فرم ثبت مشخصات پرسنل

1
2
نام(ضروری)
MM slash DD slash YYYY
با توجه به اینکه پرداخت های شرکت از طریق بان صادرات انجام می شود لطفا شماره کارت بانک صادرات را وارد کنید.
با توجه به اینکه پرداخت های شرکت از طریق بان صادرات انجام می شود لطفا شماره حساب بانک صادرات را وارد کنید.

افراد تحت پوشش

لیست
نام
نام خانوادگی
کد ملی
تاریخ تولد
 
حداکثر اندازه فایل: 256 MB.

مظاهری