1. خانه
  2. ثبت مرخصی

ثبت مرخصی

فرم درخواست مرخصی

1
2
مشخصات درخواست کننده(ضروری)
لطفا مشخصات خود را به دقت وارد کنید
YYYY dot MM dot DD
از ساعت(ضروری)
:
تا ساعت(ضروری)
:
فایل ها را به اینجا بکشید
حداکثر اندازه فایل: 256 MB, حداکثر فایل ها : 10.

    مظاهری