1. خانه
  2. ثبت سفارش بگ فیلتر

ثبت سفارش بگ فیلتر

ثبت درخواست کیسه فیلتر

ثبت درخواست کیسه فیلتر

1 مشخصات دستگاه
2 مشخصات مشتری
3 تایید و ارسال
کاربری کیسه فیلتر(ضروری)
کلندر کردن (Calendering) با غلتک پرسی، پرزسوزی (Singeing) با شعله، صیقل کردن (Glazing) در دمای بالا، اندود کردن (Coating)
لطفا به میلی متر
Please enter a number from 0 to 300.
لطفا به میلی متر
Please enter a number from 0 to 1000.
لطفا به میلی متر
Please enter a number from 0 to 10000.
عدد
Please enter a number from 0 to 1000.
فایل ها را به اینجا بکشید
حداکثر اندازه فایل: 256 MB, حداکثر فایل ها : 10.

    مظاهری