1. خانه
  2. پرسشنامه استخدام

پرسشنامه استخدام

فرم استخدام

فرم استخدام

1
2
نام(ضروری)
YYYY dash MM dash DD
نشانی(ضروری)

شغلی که در شرکت ما به دنبال آن هستید

موقعیتی که برای آن درخواست می دهید(ضروری)
ساعاتی که برای کار در دسترس هستید(ضروری)
لطفاً به ما بگویید چه ساعاتی در هر روز هفته برای کار در دسترس هستید.
شنبه
یک شنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه
 

شغل قبلی

کارفرمایان قبلی شما
لطفاً کارفرمایان قبلی خود، تاریخ های کار و موقعیتی را که در اختیار داشتید فهرست کنید
کارفرما
تاریخ
موقعیت
تلفن
 
فایل ها را به اینجا بکشید
حداکثر اندازه فایل: 256 MB.

    مظاهری