1. خانه
  2. قطعات بگ فیلتر
  3. ونتوری بگ فیلتر

ونتوری بگ فیلتر

قطعات بگ فیلتر

وظیفه ونتوری بگ فیلتر چیست؟

ونتوری وسیله ای قیفی شکل است که از شکل دادن به ورق آلومینیومی یا آهنی با نیروی فشار و کشش تولید می­شود. این وسیله در ورودی بالای سبد بگ فیلتر قرار می گیرد که در زمان پالس،  باعث افزایش حجم هو و همچنین با جلوگیری کردن از خروج فشار هوای داخل سبد، سبب کارکرد حداکثری سبد و کیسه بگ فیلتر می­شود.

وظیفه ونتوری بگ فیلتر برگرداندن بخشی از هوا به داخل فیلتر در زمانی که هوا باسرعت و فشار وارد کیسه های بگ فیلتر شده است و درصورت نبود ونتوری آلومینیومی تمام هوای موجود بعد از برخورد به کف کیسه ها با سرعت به بالا برگشته و همه هوا خارج میشود اما با وجود ونتوری ها بخشی از هوا داخل فیلتر باقی میماند.

ونتوری (Venturi Tube) یکی از تجهیزات مهم و پر کاربرد در صنعت است که وظیفه شاخص اندازه گیری دبی جریان (Flow Rate) را دارد. در مکانیک سیالات دو گونه دبی جریان وجود دارد که هر دو توسط ونتوری قابل اندازه گیری هستند. گونه اول دبی جرمی جریان (Mass Flow Rate) و گونه دوم دبی حجمی جریان (Volumetric Flow Rate) است. در ادامه به معرفی این دو دبی می پردازیم.

همان طور که می دانید دبی جرمی جریان به زبان ساده نشان دهنده میزان جرم سیال عبوری از یک مقطع از لوله در واحد زمان است که جزو پارامترهای مهم است. این پارامتر از حاصل ضرب چگالی سیال در مساحت سطح مقطع لوله و سرعت سیال بدست می آید. در فرمول زیر نحوه محاسبه دبی جرمی که توسط لوله ونتوری قابلیت اندازه گیری دارد، نشان داده شده است:

تماشا کنید ما چگونه ونتوری بگ فیلتر را تولید می کنیم

معرفی ونتوری های تولیدی ما

گالری تصاویر ونتوری

ونتوری آلمینیومی

مظاهری