1. خانه
  2. پدیده کیمیا
  3. الکترو فیلتر

الکترو فیلتر

پدیده کیمیا

الکترو فیلتر

شرکت پدیده کیمیا برای اولین بار در ایران اقدام به مهندسی معکوس و ساخت الکترو فیلترهای اروپایی جهت استفاده در صنعت کشور نموده است.
این شرکت این توانایی را دارد که محصولی با کیفیت و با تکنولوژی روز دنیا با بهترین کیفیت در اختیار شما قرار دهد.

مظاهری