1. خانه
  2. موسی مظاهری

موسی مظاهری

موسی مظاهری مدیرعامل شرکت پدیده کیمیا سپاهان

موسی مظاهری مدیرعامل و مؤسس شرکت پدیده کیمیا سپاهان تولید کننده تجهیزات صنعتی و فعال در صادرات تجهیزات صنعتی

موسی مظاهری
موسی مظاهری
مظاهری